Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bestyrelsen

Her kan du finde oplysninger om I.P. Nielsen Fondens bestyrelse og dens medlemmer.
Opdateret 02.03.2022

I henhold til § 4 i fondens vedtægter ledes fonden af en bestyrelse på mindst fem og højst ti medlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet og består pr. 1. januar 2014 af: 

  • Anna Margrethe Ikast, Gram (formand) 

  • Bendt Olesen, Gråsten (næstformand)  

  • Bente W. Tittje, Nordborg 

  • Stig Kabell Nissen, Sønderborg

  • Ole Johansen, Gråsten 

  • Erik Laurtizen, Borgmester i Sønderborg Kommune

  • Frode Sørensen, Sønderborg

Bestyrelsen er selvsupplerende bortset fra et medlem, der udpeges af Sønderborg Byråd og følger den kommunale valgperiode. I indeværende valgperiode er det Frode Sørensen.