Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Fondens historie

I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid er en fortsættelse af den tidligere fond, I.P. Nielsen-Hjemmene for sønderjyske Børn. Læs mere om historien her.
Opdateret 11.05.2022

I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid er en fortsættelse af den tidligere fond, I.P. Nielsen-Hjemmene for sønderjyske Børn, der havde til formål at give sønderjyske skolebørn adgang til lejrskole- eller ferieophold. I.P. Nielsen-Hjemmene for sønderjyske Børn afløste i 1971 Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for Sønderjyske børn, oprettet i 1939. 

Fondens kapital udgøres af provenuet fra salget af I.P. Nielsen-Hjemmet i Sønderhav. 

Fik til opgave at organisere det danske socialdemokrati

I.P. Nielsen (1873-1952) var uddannet bager og tidligt aktiv i fagligt arbejde i Bagerforbundet og senere i Socialdemokratiet. Under et ophold i Tyskland fik I.P. Nielsen kontakt til den tyske fagbevægelse og lærte sig tysk. 

Da Lenin i 1917 som politisk flygtning rejste gennem Danmark undervejs til Rusland, overnattede han hos I.P. Nielsen, der på dette tidspunkt endnu boede i København. 

Da Genforeningen nærmede sig, sendte Stauning I.P. Nielsen til Sønderjylland med den opgave at organisere det danske socialdemokrati, så de mange socialdemokratiske vælgere, der hidtil havde været organiseret i tysk sammenhæng, kunne indlemmes i det danske socialdemokrati. I.P. Nielsen blev straks i 1920 valgt til Folketinget, hvor han sad frem til 1943 for Socialdemokratiet. 

I.P. Nielsen var kendt som "der Kindervater"

Han var allerede i 1920 kendt som "der Kindervater" i sin egenskab af formand for komiteen til hjælp for nødlidende børn og sit store engagement i forældreløse børn. I.P. Nielsen havde et stærkt ønske om, at Gråsten Slot kunne blive indrettet til børnehjem, men da slottet i stedet blev givet som folkegave til kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrids bryllup i 1935, blev han rasende. Han opsøgte parret på Gråsten Slot, og det lykkedes ham uden forudgående aftale - formentlig med Kronprinsesse Ingrids mellemkomst - at få en samtale med parret. 

Hans stærke engagement gjorde et stort indtryk på kronprinsparret, og der udviklede sig et personligt venskab mellem dem, som blandt andet kom til udtryk i den kongelige families talrige besøg i I. P. Nielsens badehus ved Dynt Strand, når kongefamilien under sit ferieophold på Gråsten Slot ønskede at træde ud af det offentlige søgelys.

Det fortælles i forlængelse heraf, at Dronning Ingrid, da hun blev spurgt, om man - med henvisning til hendes stærke engagement i det sønderjyske spørgsmål - kunne hænge hendes portræt op i det nationale portrætgalleri på Folkehjem i Aabenraa, skal have svaret "ja" - på den ene betingelse, at I.P. Nielsens portræt kom til at hænge ved siden af.

hvilende_dreng_720.jpg

Betydningsfuld indsats i genforeningsarbejdet

I.P. Nielsen blev i 1936 medlem af Sprogforeningens bestyrelse. Skønt han ikke var født sønderjyde kom han til at øve en betydningsfuld indsats i genforeningsarbejdet. 

I Nordslesvig blev det hans store fortjeneste, at arbejderkredse, som hidtil gennem de tyske fagorganisationer var orienteret i tysk retning, sluttede sig til det danske socialdemokrati og dermed til de danske befolkningskredse. Dertil kom, at han havde et klart blik for folkeoplysningens og det nationale arbejdes store betydning. 

Initiativ til feriehjem og hjælpefond

I.P. Nielsen tog initiativet til oprettelse af Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjyske Børn og til oprettelse af Sønderjysk Hjælpefond. 

I foråret 1938 stiftede Kronprinsesse Ingrid sin egen indsamling under navnet "Ingrid-indsamlingen", som skulle bistå Den Sønderjyske Hjælpekomite og som især støttede oprettelse af feriehjem for sønderjyske børn, bl.a. ved Bøgebjerg på Hindsholm (1941) og ved Blåvand i 1947. I alt modtog disse to feriehjem frem til 1970 næsten 25.000 sønderjyske feriebørn. 

Endvidere oprettede Dronning Ingrid "Ingridfonden for Sønderjylland", der støttede unge mennesker fra landsdelen med legater. 

De historiske oplysninger er et sammendrag af to artikler fra Grænseforeningens hjemmeside www.graenseforeningen.dk om I.P. Nielsen og Dronning Ingrid.