Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Støtteberettigede formål

I.P. Nielsen Fonden yder bl.a. støtte til projekter, hvor der lægges vægt på oplevelser og læring. Her kan du læse mere om hvilke projekter, fonden støtter.
Opdateret 02.03.2022

Fonden yder støtte til ideelle formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland, herunder til pædagogisk udviklingsarbejde for sønderjyske skolebørn. 

Fonden yder bl.a. støtte til projekter, hvor der lægges vægt på oplevelser og læring, der understøtter børn og unges sønderjyske identitet i en globaliseret verden, og som udvikler deres sociale færdigheder. 

Projekterne kan for eksempel tage udgangspunkt i følgende temaer: 

  • Kultur 

  • Natur og teknik 

  • Historie 

  • Sundhed og trivsel 

Midler tildeles projekter, der geografisk er afgrænset til det tidligere Sønderjyllands Amt. 

Målgruppen er børn og unge i Sønderjylland i aldersgrupper, der svarer til folkeskolens 0. – 10. klasse.