Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

 

Uddeling 2009

For andet år i træk uddelte Hendes Kongelige Højhed, Prinsesse Benedikte, mandag den 3. august 2009 legater fra I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid.
Opdateret 10.03.2020

Prinsesse Benedikte uddelte 290.000 kr. til gavn for børn og unge i Sønderjylland. Den festlige og højtidelige legatoverrækkelse fandt sted på Gråsten Slot.

Præcis kl. 14.55 blev de mange, spændte legatmodtagere ført ind i spisesalen på slottet, og pressen og bestyrelsesmedlemmer fra I.P. Nielsen Fonden fulgte pænt efter. Præcis kl. 15.00 slog klokken hel, fløjdøren gik op og Prinsesse Benedikte trådte ind i spisesalen. Der gik et sus gennem forsamlingen. Prinsesse Benedikte er, hvis nogen skulle have glemt det, meget smuk og meget elegant, og hendes entre var særdeles stilfuld. Prinsessen bød velkommen til bestyrelsen for fonden og – især – til de mange legatmodtagere, som hun takkede for deres indsats til gavn for børn og unge i Sønderjylland. Hun understregede også, at det glædede hende, at indholdet i de mange projekter var helt i hendes mors ånd.

Herefter holdt formanden for I.P. Nielsen Fonden, Anna Margrethe Ikast, en kort tale. Her fremhævede hun især det flotte ansøgerfelt.

- Der har i år været rigtig mange gode og spændende ansøgninger. Det har været meget svært at vælge nogen fra. Vi uddeler i alt 290.000 kr. fordelt på 10 projekter. Det er 30.000 kr. mere end i 2008, hvor der også kun var syv legatmodtagere, sagde Anna Margrethe Ikast.

Herefter var det tid til selve legatuddelingen. Legaterne blev overrakt af Prinsesse Benedikte, der hilste på samtlige legatmodtagere. Undervejs blev det til en særlig spejderhilsen, hvor der udveksles håndtryk med venstre hånd. Ifølge spejderne selv er det fordi den venstre hånd sidder nærmest hjertet. Den særlige hilsen fik smilet frem hos Prinsessen.

De to største legatportioner på hver 50.000 kr. gik til den billedkunstneriske grunduddannelse (BGK) på Sønderjyllands Kunstskole og til projektet ”Sønderjyllands historie – Med fokus på den digitale læring”, der er et samarbejdsprojekt mellem Historisk Samfund, Grænseforeningen, Museum Sønderjylland, DR og Center for Undervisningsmidler.

Sønderjyllands Symfoniorkester fik 30.000 kr. til produktion af undervisningsmaterialer til skolekoncerterne og til afholdelse af seminar for musikskolelærere i Alsion. Samme beløb gik til Tinglev Skole til ”Niels Holgersson Travelling Again”, der er et internationalt kultur- og teaterprojekt for skoleelever.

Den Sønderjyske Garde og Sønderborg Garden fik hver et tilskud på 25.000 kr. til indkøb af musikinstrumenter. Kunstmuseet Brundlund Slot arbejder med et projekt om elektronisk billedkunst til gavn for børn og unge i Sønderjylland. Projektet blev belønnet med 25.000 kr.

Sønderborg Kunstfond fik et tilskud på 24.000 kr. til ”Skolekunstkreds Augustiana”, der er et pilotprojekt om skiftende kunst i skolerne. Det Danske Spejderkorps, Stevninghus, fik et tilskud på 22.700 kr. til etablering af en cykelringridningsbane og endelig fik Høruphavspejderne et tilskud på 9.000 kr. til indkøb af bålkapper.

Efter legatuddelingen var der uformelle samtaler på kryds og tværs, og musik ved elever fra Sønderborg Musikskoles Talentafdeling.